Pravidlo „tady se nedotýkej“

Máte-li podezření, že vaše dítě bylo zneužito, je velmi důležité nezlobit se na ně. Nevyvolávejte v dítěti pocit, že udělalo něco špatného.

Nevyslýchejte své dítě. Můžete se ho zeptat, co se asi stalo, kdy a s kým, ale neptejte se proč se to stalo.

Pokuste se před dítětem potlačit své rozčilení. U dítěte takové chování může snadno vyvolat pocit viny a dítě by pak mohlo informace zamlčovat.

Snažte se nedělat ukvapené závěry založené na neúplných a nejasných informacích. Ujistěte své dítě, že v celé záležitosti něco uděláte a vyhledáte někoho, kdo může pomoci, např. psychologa, odborníka na péči o děti, lékaře, sociálního pracovníka nebo policii.

V některých zemích byly zřízeny speciální linky důvěry a centra zabývající se pomocí dětským obětem sexuálního násilí. Ty vám také mohou poskytnout pomoc. Kontaktujte je, je-li vaše dítě možnou obětí sexuálního násilí.